Follow us on:

Stafi Diplomatik

Z. Sylë UKSHINI, Ministër Këshilltar / I Ngarkuar me Punë
Çështjet Politike, Integrime evropiane, organizata rajonale dhe ndërkombëtare

Gani Veseli, Ministër Këshilltar
Diplomacia ekonomike

Halim KRASNIQI, Konsull i Përgjithshëm
Shërbime konsullore

Mustafë AVDIU, Konsull
Shërbime konsullore

Enver DUGOLLI, Atashe Ushtarak
Çështjet ushtarake

Tel.:       +35542 261 650           
Fax.:      +35542 261 650
Email:     embassy.albania@rks-gov.net