Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Tiranë funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun. Për komunikim me Ambasadorin dhe stafin diplomatik mund të kontaktohet në:

Tel.:    +35542 261 650
Fax.:  +35542 261 650
Email: embassy.albania@rks-gov.net

Adresa:
Rr. Donika Kastrioti, Vila nr 6, Tiranë