Follow us on:

I Ngarkuari me Punë Sylë Ukshini takoi zëvendëskryeministren Shqipërisë, znj. Senida Mesi