Follow us on:

Kontakti

 

Ambasada:
(për çështje politike dhe ekonomike)

Adresa:

Goldeggasse 2/15, 1040 Vjenë 

embassy.austria@rks-gov.net

protocol.emb.austria@rks.gov.net

  

Shërbimi Konsullor:
(për çështje konsullore/lëshim të dokumentacioneve: vërtetime, lirim nga shtetësia, aplikim për letërnjoftime, pasaporta etj.)

Adresa: 

Goldeggasse 2/13, 1040 Wien

 

Orari i punës me palë i Shërbimit Konsullor:
E hënë deri të premten: prej 10:00 deri 12:00h dhe prej 13:30 deri 15:30
Tel: +43 1 504 74 00
Fax: +43 1 504 74 00-20
consulate.vienna@rks-gov.net

 

Numri emergjent: +43 664 2233 409 (të thirret vetëm për raste emergjente)