Follow us on:

Shërbimi konsullor

Shërbimet konsullore për shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë ose gjinden përkohësisht në territorin e Mbretërisë së Belgjikës dheLuksemburgut ofrohen nga Shërbimi Konsullor i Ambasadës së Republikës së Kosovës në Bruksel.

 

Palët e interesuara mund të kontaktojnë shërbimin konsullor në:

 

Tel.: +32 2 773 27 30

Fax.: +32 2 773 27 09

Emailconsulate.brussels@rks-gov.net

Adresa:

Avenue Roger Vandendriessche 38

1150 Woluwe Saint Pierre

Brussels


Shërbimi Konsullor në Bruksel është i hapur për publik sipas këtyre orareve:

Takimet me palë: Nga e Hëna deri të Enjten, 8:30 - 12:00 dhe 13:00 - 14:00

 

Telefonatat me palë: Çdo ditë pune nga ora 14:00 - 16:00  Informacion i rëndësishëm

 

  • Shërbimi Konsullor NUK është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Mbretërisë së Belgjikës


  • Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të përgjithshme të jashtëzakonshme; raste vdekjesh; nevojë emergjente për dokument udhëtimi)në numrin e telefonit emergjent +32 (0) 460 957 163


  • Me qëllim të efikasitetit në ofrimin e shërbimit, kërkohet me mirësi nga të palët e interesuara që, për shërbimet rutinore, të kërkojnë takim parapakisht në email adresën apo numrin e telefonit të sipërshënuar.