Follow us on:

Marrvëshje administrative bashkëpunimi në mes të Policise së Kosovës dhe OLAF(Europian Anti-fraud Agency)

Me datë 02.02.2017 në Bruksel u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim në mes të Policisë së Kosovës dhe OLAF. Marrëveshja u nënshkrua nga Z.Shpend Maxhuni,Drejtor i Përgjithshem i Policisë së Kosovës dhe Z.Giovanni Kessler,Drejtor i përgjithshëm i OLAF.

Kjo marrëveshje do ta ngrisë në nivel zyrtar dhe do të forcojë bashkëpunimin në mes të Policisë së Kosovës dhe OLAF me qëllim mbrojtjen e fondeve të BE-së të alokuara në Kosovë.