Follow us on:

De Kosovaarse Republiek wordt lid van de internationale organisatie van de douanes

Het ministerie van Buitenlandse zaken liet weten aan het ministerie van buitenlandse zaken van Kosovo over de aanvaarding van het instrument over de toepassing in de Conventie van de Raad voor Samenwerking van de douanes. De Kosovaarse Republiek is sinds 25 januari 2017 als lid van de Conventie geregistreerd.

De minister van buitenlandse zaken van Kosovo, Enver Hoxhaj, beoordeelde deze lidmaatschap  als een zeer belangrijke gebeurtenis.


Het lidmaatschap van Kosovo in deze organisatie biedt de mogelijkheid om deel te nemen als lid met volle recht in deze organisatie, de lidmaatschap in andere conventies en andere internationale instrumenten, is een hulp voor handel met andere staten, enz. Het helpt eveneens met technische hulp, modernisatie en opbouw van verschillende capaciteiten.


De internationale organisatie voor douanes is een intergouvernementele organisatie die in 1952 is opgericht als een Raad voor samenwerking van douanes. De missie van deze organisatie is de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de administratie inzake douanes. Vandaag, telt de internationale organisatie inzake douanes 177 steden en 181 administratieve douanes over de hele wereld de welke samen 98% van de internationale handel vertegenwoordigen.