Follow us on:

Plechtige receptie ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de onafhankelijkheid van Kosovo

Op 22 februari 2018 organiseerde de Ambassade van de Republiek van Kosovo in Brussel een plechtige receptie ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de onafhankelijkheid van Kosovo

De genodigden voor deze receptie waren vertegenwoordigers van het in België geaccrediteerde diplomatieke corps, vertegenwoordigers van de Belgische autoriteiten, instellingen van de Europese Unie, de NAVO en vertegenwoordigers van onze diaspora in België. Bij de verwelkomingstoespraak legde de Ambassadeur van Kosovo Mr. Bernard Nikaj de nadruk op de verworvenheden, uitdagingen en moeilijkheden waarmee Kosovo in het eerste decennium van diens totstandkoming kampte. Vervolgens werd het woord gegeven aan eregast Mvr. Ulrike Lunacek, die bijgedragen heeft  tot de eerste stappen van Kosovo als potentieel kandidaat lidstaat bij de Europese Unie, en de nieuw aangestelde rapporteur voor Kosovo Igor Soltes. 


In teken van dankbaarheid voor de voordurende samenwerking en ondersteuning zong de muzikale band van de Kosovaarse Veiligheidsdienst het volkslied van het Koninkrijk België. Hierna volgde een aangename sfeer waar de genodigden hun gesprekken en groeten uitwisselden, met daarbij traditionele gerechten en wijnen bereidt met de beste Kosovaarse producten.