Follow us on:

Kovoso en Luxenburg verdiepen de bilaterale samenwerking

7 maart, Luxemburg – Minister van Europese Integratie, Mevr. Dhurata Hoxha hield een vergadering met de Minister van Buitenlandse Zaken te Luxemburg, M. Jean Asselborn. De Ministers hebben hun voorstellen over de ontwikkelingen in Kosovo en de regio uitgewisseld, alsmede over het Europese perspectief van de Republiek Kosovo. Minister Asselborn benadrukte de steun van de Luxemburgse regering voor visumliberalisering en integratie in de Europese Unie en nodigde ze uit om te voldoen aan de Europese normen. Minister Hoxha bedankte minister Asselborn voor de aanhoudende steun van Luxemburg bij de ontwikkeling van Kosovo en de ondersteuning betreffende de Europese agenda.

Minister van Europese Integratie, Mevr. Dhurata Hoxha en Minister van Volksgezondheid, M. Uran Ismaili hielden bilaterale vergaderingen in Luxemburg. Bij deze gelegenheid werd een overeenkomst ondertekend ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst en van de normen van de Europese Unie.

 

Tijdens de bijeenkomst van Minister Hoxha en Islmaili met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire zaken Romain Scheider werd gesproken over de verdere samenwerking binnen het ontwikkelingspartnerschap. Minister Hoxha bedankte de Luxemburgse zijde voor de ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van het land en sprak de bereidheid van de Kosovaarse regering uit om deze samenwerking voort te zetten. Daarnaast waardeerde Minister Ismaili de steun van Luxemburg op het gebied van gezondheid. 


Minister Schneider apprecieerde het partnerschap met de instellingen van Kosovo en benadrukte de bereidheid om door te gaan met projecten die het leven van de burgers verbeteren. Bij deze gelegenheid hebben Minister Hoxha en Minister Schneider een overeenkomst ondertekend ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst en van de normen van de Europese Unie.


Nadien werd de vergadering voortgezet in de vorm van een partnerschapscomité, waar de uitvoering van projecten op elk gebied werd gewaardeerd. 


Tijdens een bijeenkomst tussen de Ministers van Volksgezondheid vond een ontmoeting plaats tussen Minister Uran Ismaili en Minister Lydia Mutsch. Aanvankelijk benadrukte minister Mutsch dat hij onder de indruk was van de vooruitgang van Kosovo, die slechts tien jaar geleden onafhankelijk werd verklaard en hij waardeerde het gezamenlijke gezondheidsproject tussen de twee landen.  Minister Ismaili gaf een beschrijving van de gezondheidssituatie in Kosovo en legde de nadruk op de belangrijkste problemen met betrekking tot ziekteverzekering, lage budgetten en slecht management. Verder bedankte hij de Luxemburgse zijde voor de gegeven steun in deze sector. Ten slotte stelde hij het plan van het Ministerie voor om aan de burgers een betere gezondheidszorg te bieden. Minister Mutsch stelde voor om het nationale gezondheidsplan met Kosovo te delen, alsook hulp te bieden bij het vergaren van informatie in bepaalde gebieden.