Follow us on:

Eerste Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Behgjet Pacolli bezoekt Brussel

Brussel, 20 en 21 maart 2018 - Tijdens de vergadering met de Commissie van Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement heeft de Minister informatie verstrekt over de nationale ontwikkelingen en het buitenlands beleid. Samen met de Commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken werd er gesproken over de liberalisering van de visumregeling. Tijdens het bezoek ontmoette de heer Pacolli ook met zijn Belgische collega, Didier Reynders.

Minister van Buitenlandse Zaken Behgjet Pacolli startte de vergaderingen in de Europese en bilaterale instellingen met een toespraak en discussie in de Commissie Buitenlands Zaken van het Europees Parlement onder voorzitterschap van David Mc Allister. “Kosovo verwacht aan het einde van de deadline van de gesprekken met Servië, een vredesakkoord te sluiten waarin Servië ons land erkent als een onbetwistbare realiteit van de staat”, zei Minister Pacolli van Buitenlandse Zaken. Daarnaast riep hij op tot visumliberalisering voor Kosovo. 

 

Tijdens deze vergadering sprak Minister Pacolli in de belangrijkste talen van de Europese Unie, een feit dat door de voorzitter van deze commissie, David McAllister, werd beschouwd als een eerbied voor Europese Europarlementariërs en Europese burgers. "We weten dat u een ondernemer bent en dat er zowel in business als in de politiek resultaten geboekt worden door onderhandelingen te sluiten en te vertrouwen op serieuze en betrouwbare gesprekspartners, daarom willen wij met u praten," zei McAllister, één van de belangrijkste Duitse parlementsleden en rapporteur voor Servië en de regio binnen het Europees Parlement.


Vervolgens deelde Minister Pacolli ook een paar woorden mee over Spanje in het Spaans. Hij benadrukte dat er verschillende hits werden gemaakt tussen de onafhankelijkheid van Kosovo en de Catalaanse kwestie. Echter, de onafhankelijkheid van Kosovo was een proces dat gebaseerd was op de interne ontwikkelingen van de late 20e eeuw. Toen riskeerde Kosovo zijn voortbestaan en hielden de VN en de NAVO toezicht op de onafhankelijkheid ervan. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot de legitimering van de onafhankelijkheidsverklaring door het Internationaal Gerechtshof. "Het wiel van de geschiedenis kan niet worden teruggedrongen", aldus minister Pacolli.


Alle leden van het Europees Parlement, samen met David McAllister, hebben het Europese perspectief voor Kosovo duidelijk gemaakt door te verwijzen naar de stemming van de Montenegrijnse grensafbakeningswet in de Kosovaarse Assemblee. Mc. Allister zei dat "de uitbreidingsstrategie die enkele dagen geleden werd gepresenteerd, betrekking heeft op Kosovo als onderdeel van de uitbreiding". "U weet dat het Europees Parlement altijd vóór de liberalisering van de visumregeling voor Kosovo was", zei een Slowaaks eurodeputé, Kukan, een vriend van Kosovo en voorstander van de erkenning door Slowakije. "De stemming van vandaag opent een kans voor Kosovo, beginnend met de liberalisering van visa. Mis deze zaak niet", was de boodschap van alle leden van het Europees Parlement, zonder uitzondering.


De meeste toespraken van Minister Pacolli waren gericht op het verzoek om belemmeringen voor het vrije verkeer van Kosovaren in de EU weg te nemen. "Het aantal Kosovaren dat asiel aanvraagt is drastisch gedaald", zei de Minister van Buitenlandse Zaken door Kosovo, dit in vergelijking met landen die de visumregeling al hebben geliberaliseerd. In zijn speech gaf minister Pacolli ook een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in Kosovo, in termen van economie, dialoog met Servië, het werk van de Speciale Kamers enz. Met betrekking tot deze laatste zei hij dat "De Speciale Kamers hun geloofwaardigheid verliezen als het begin van hun werk verschillende keren wordt uitgesteld". Inzake de dialoog met Servië, voegde Minister Pacolli aan de gesprekken toe dat: "Kosovo hoopt dat deze dialoog een deadline zal hebben en uiteindelijk tot een bindende overeenkomst en een vredesovereenkomst zal leiden zodat Servië Kosovo als een soevereine en onafhankelijke staat zal aanvaarden". De discussie ging verder met andere europese afgevaardigden. Na de sessie hield minister Pacolli afzonderlijke vergaderingen met verscheidene parlementsleden.

 

Commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos heeft de wens geuit om positief nieuws uit Kosovo te ontvangen. "Ik wacht op goed nieuws van Pristina. Ik zou de gelukkigste persoon zijn op de dag dat ik de visumliberalisering met Kosovo onderteken". Tijdens het gesprek werd lang over de situatie in het parlement van Kosovo gediscussieerd. "U bevindt zich in een vriendelijke omgeving en u kent mijn standpunt over Kosovo. Kosovo is het centrum van de Balkan en we willen geen balkanisering van de regio, doch willen wij dat Kosovo de vlag van de Europese integratie wordt", zei hij. "Vecht tegen de negatieve verschijnselen, corruptie, de elementen die uw land negatief stigmatiseren en kijk uit naar het openen van kansen in de Europese instellingen, hoewel de situatie niet de beste is," voegde Commissaris Avramopoulos toe.


Minister van Buitenlandse Zaken, Behgjet Pacolli, zei tijdens dit gesprek: "Na drie jaar durende blokkage van de stemming, zal Kosovo naar verwachting de demarcatie met Montenegro wel stemmen. Ik zou u willen uitnodigen om het nieuws te vieren met de jongeren van mijn land. ""De voorwaarden van de EU voor Kosovo zijn niet voor uw eigen bestwil, maar die van ons en ik ben een groot voorstander van de Europese integratie. Als een klein land kunnen we niet overleven in de wereld van vandaag", zei minister Pacolli.Ten slotte beschreef de Kosovaarse topdiplomaat de huidige regering van Kosovo als "een zeer dynamische regering die veel werk kan doen mits steun van de Europese instellingen". 

 

In een ontmoeting met de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, hebben de twee gesprekspartners de wil geuit om de samenwerking op het gebied van handel, die momenteel op een laag niveau is, te intensifiëren. "We moeten doorgaan met samenwerking en de hulp vanuit België", zei minister Pacolli, die verschillende gebieden van prioritaire samenwerking identificeerde, onder meer voor internationale integratie bij UNESCO, Interpol, de erkenning door Afrikaanse gebieden, enz.


Minister Reynders presenteerde aan de heer Pacolli een nieuw initiatief van de Benelux-landen met betrekking tot de landen van de Westelijke Balkan. Binnenkort, zei het hoofd van de Belgische diplomatie dat er bezoeken zullen zijn van ministers van Buitenlandse Zaken en een gezamenlijke top tussen de staatshoofden van de twee regio's. Hierna presenteerde de gastheer het interieur van het Egmontpaleis, een 16e-eeuws gebouw, aan de heer Pacolli en vergezelde hem met de belofte een snel bezoek te brengen aan Kosovo.


Tussen België en Kosovo zijn er zeer goede bilaterale betrekkingen, echter moeten wij het niveau van de handelssamenwerking verhogen en voor een betere coördinatie van de erkenningen zorgen. Dit was het einde van de ontmoeting tussen de twee leidende diplomaten van de twee landen.