Follow us on:

Ambassadeur Bernard Nikaj informeert de Commissie Buitenlandse Zaken over het Europese integratieproces van Kosovo

Op uitnodiging van de Commissie buitenlandse zaken van de Tweede Kamer van het Belgische parlement hebben de ambassadeurs van de westelijke Balkan een gedachtewisseling gehouden met de leden van de Commissie over het Europese perspectief van de regio en het belang van de top van Sofia.


In zijn presentatie, de Ambassadeur van de Republiek van Kosovo in Brussel, dankte de heer Bernard Nikaj de Belgische staat voor de steun aan Kosovo en de regio in het proces van integratie van de Europese Unie. De regering van de Republiek Kosovo verwelkomt de Top van Sofia door meer aandacht te vragen voor het uitbreidingsproces in de Westelijke Balkan en Bulgarije te danken voor de inzet die tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is getoond.


Wat het Europese perspectief betreft, benadrukte de ambassadeur het bezoek van EU-leiders aan Kosovo en de regio. Voor Kosovo is visumliberalisering van groot belang omdat het een gelegenheid biedt voor vrij verkeer en een nauwere associatie van de samenleving met die van de EU. Wat de Europese integratie betreft, is de Kosovaarse samenleving vastbesloten deel uit te maken van de Europese Unie en de volgende stap is de aanvraag voor de status van kandidaat-lidstaat.


Bovendien was er tijdens de sessie een gedachtewisseling met de leden van de Commissie.