Follow us on:

Stafi Diplomatik

LULZIM RIFAJ
KONSULL I AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
E-mail: lulzim.rifaj@rks-gov.net


DELFIN PLLANA
MINISTËR KËSHILLTAR
E-mail: delfin.pllana@rks-gov.net


LEKE DAKA
KËSHILLTAR
E-mail: leke.daka@rks-gov.net


BUJAR DESKU
Sekretar i Dytë
E-mail: bujar.desku@rks-gov.net


Arjenta Dimo
Asistent ekzekutiv
E-mail: arjenta.dimo@rks-gov.net


Vasil Shan
Shofer
E-mail: vasil.shano@rks-gov.net