Follow us on:

Посолство на Република К

Адрес: Rr Професор Асен Златаров; Nr. 5; 1000 София; България
Тел: +359 (0) 29833-999
Факс: +359 (0) 29835-222
embassy.bulgaria@rks-gov.net


Консулска мисия на Република Косово в София

Z. Лулзим Рифай, консул

Ул. Бачо Киро 26-30 1000 София, БУЛ
+359 (0) 298 33 999
+359 (0) 298 35 222
lulzim.rifaj@rks-gov.net;

Спешен номер: +359 2 983 39 99

Консулски отдел
Работно време със страни:
Всеки работен ден от 11 до 14 часа

Плащанията за консулски услуги се извършват по тази банкова сметка:
BG71RZBB91551034160802
Райфайзен Банк България АД
BIC: RZBBBGSF