Follow us on:

Дипломатически персона

ЛЕК ДАКА
Съветник
Електронна поща: leke.daka@rks-gov.net

АГРОН СМАКИЧИ
Съветник
Електронна поща: agron.smakiqi@rks-gov.net

БУЯР ДЕСКАЙ
Първи секретар
Електронна поща: bujar.desku@rks-gov.net

АРТА СЕЛИМИ
Втори секретар
Електронна поща: arta.selimi@rks-gov.net

КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ

ЛУЛЗИМ РИФАЙ
Консул
Електронна поща: lulzim.rifaj@rks-gov.net

ХЕНОР ПАКАЩИЦА
Консул
Електронна поща:henor.pakashtica@rks-gov.net

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

АРИЕНТА ДИМО
Екзекутивен асистент
Електронна поща: arjenta.dimo@rks-gov.net