Follow us on:

Konsullata në Bern

Seksioni konsullor në Bernë:
Adresa: Zähringerstrasse 25, 3012 Bern
Numri kontaktues:       +41 (0) 31 310 06 90
Email: consulate.bern@rks-gov.net 


Stafi konsullor

Stafi diplomatik/ konsullor


•   Mevlude Xhemajli, ZvKonsulle-Sekretare e Dytë, - udhëheqëse e Seksionit konsullor
mevlude.xhemajli@rks-gov.net

Numri i tel. për emergjencë: +41 (0) 77 479 11 86.

Orari i punës

E hënë- E Enjte

09.00-17.00

Orari i punës me palë

E hënë- E Enjte

09.00-12.00 dhe 14.00-16.30

E premte

09.00-12.00