Follow us on:

Konsullata në Bern

Konsullata në Bern:
Adresa: Zähringerstrasse 25, 3012 Bern
Numri kontaktues:       +41 (0) 31 310 06 90
Email: consulate.bern@rks-gov.net 


Stafi konsullor

Stafi diplomatik/ konsullor


•   Salih Sefa-Konsull/Udhëheqës i Konsullates.

Stafi administrativ vendor

•   Bjondina Zefi

Orari i punës

E hënë- E Enjte

09.00-17.00

Orari i punës me palë

E hënë- E Enjte

09.00-12.00 dhe 14.00-16.30

E premte

09.00-12.00