Follow us on:

Shërbimet Konsullore - Berlin

Ambasada e Republikës së Kosovës në Berlin
Seksioni konsullor

 

Miftar Kryeziu, Konsull   
Email: miftar.kryeziu@rks-gov.net

Leonita Harxhi, Zëvendës konsulle - Udhëheqëse e Shërbimit
Email: leonita.harxhi@rks-gov.net

Adresa:
Wallstraße 65
10179 Berlin

Kontakt:
Tel:. +49 (0) 30 240 47 69 11
Fax:. +49 (0) 30 240 47 69 19
Numri i urgjencës: +49 (0) 179 367 05 36

Email: consulate.berlin@rks-gov.net

Orari i punës: Të hënën deri të premten: nga ora 09: 00 deri 13: 00 dhe nga ora 14: 00 deri 17:00

Orari i punës me palë:
Të hënën deri të enjten:  nga ora 09:30 deri 12:00 dhe nga ora 14:00 deri 16:30

Qarku  konsullor:
Qarku konsullor përfshin krahinat federale: Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg.

INFO:
Gjatë festave, si atyre të Republikës së e Kosovës ashtu edhe të Republikës Federale të Gjermanisë, seksioni konsullor është i mbyllur. Përjashtim këtu është numri i urgjencës, i cili qëndron gjithashtu i hapur edhe pas orarit të punës.

Seksioni konsullor ofron  shërbimet konsullore si në vijim:
- Regjistrimi i të porsalindurve
- Regjistrimi i vdekjeve
- Regjistrimi i martesave
- Lirimi nga shtetësia
- Aplikimi për pasaportë të re (vetëm për qytetarët e Kosovës të cilët posedojnë letërnjoftim të Republikës së Kosovës)
- Laisser-passer (Dokument udhëtimi njëdretimësh për në Kosovë)