Follow us on:

Stafi Diplomatik

Binak Berisha
Ministër-Këshilltar

Blerim Canaj
Ministër- Këshilltar

Lulzim Pllana
Këshilltar

Shota Bukoshi
Këshilltare

Miftar Kryeziu
Sekretar i parë

Leonita Harxhi
Zëvendës konsulle
 

Kolonel Xhavit Sadrijaj
Atashe i Forcës së Sigurisë

Driton Vrajolli
Atashe policor
Zyrtarë ndërlidhës i Policisë së Kosovës


Stafi Administrativ
- TeknikSuzana Bühler – Asistente Ekzekutive