Follow us on:

Stafi konsullor - Berlin

MIFTAR KRYEZIU, Udhëheqës i Shërbimit
Email: miftar.kryeziu@rks-gov.net

LEONITA HARXHI, Zëvendës konsulle
Email: leonita.harxhi@rks-gov.net

Orar i punës me palë:
E hënë - e enjte: 09:30 - 12:00 dhe 14: 00 – 16:30

Çdo kërkesë mund të parashtrohet pa termin, gjithmonë duke u bazuar në orarin e lartpërmendur dhe dokumentacionin e kompletuar.
Të premteve, Seksioni konsullor në Berlin është e mbyllur për palë.

Tel:      +49 30 240474911
Fax:     +49 30240476919
E-Mail: consulate.berlin@rks-gov.net