Follow us on:

Shërbimet Konsullore - Frankfurt

Konsullata e Republikës së Kosovës në Frankfurt am Main

Drejtuesi i misionit konsullor: Fatmire Musliu , Konsulle e Përgjithshme

Email : fatmire.musliu@rks-gov.net

Adresa
Rudolfstraße 13-17
60327 Frankfurt am Main
Gjermani

Të dhënat kontaktuese
Nr. i telefonit: +49 (0) 69 271 33 920
Nr. i faksit: +49 (0) 69 271 33 92 29
Adresa elektronike: consulate.frankfurt@rks-gov.net
Në raste urgjente: +49 (0) 1522 908 46 75

Sektori për shtetësi dhe gjendje civile
Nr i telefonit: +49 (0) 69 271 339 2-11 ose +49 (0) 69 271 339 2-14
Nr. i faksit: +49 (0) 69 271 3392 29
Adresa elektronike: consulate.frankfurt@rks-gov.net

Sektori për dokumentet personale (letërnjoftim, pasaportë dhe fletudhëtim)
Nr. i telefonit: +49 (0) 69 271 339 2-12 ose +49 (0) 69 271 339 2-15 ose +49 (0) 69 271 339 2-18
Nr. i faksit: +49 (0) 69 271 339 229
Adresa elektronike: consulate.frankfurt@rks-gov.net

Orari i punës me palë
E hënë - E enjte nga ora 09:30-11:30 dhe nga ora 14:00-16:30.

Të gjitha shërbimet konsullore ofrohen gjatë orarit të punës me palë, pa termin. Në linkun e poshtshënuar mund ti gjeni informatat e nevojshme rreth procedurave për ofrimin e shërbimeve konsullore:

http://www.ambasada-ks.net/de/?page=1,7

Njoftim: për festat zyrtare në Republikën e Kosovës si dhe për festat zyrtare në Republikën Federale të Gjermanisë konsullata është e mbyllur.

Qarku konsullor përfshin landet: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz dhe Saarland.