Follow us on:

Skender Xhakaliu, ne-rezidentni ambasador u Kraljevini Danskoj

Priština, 9 februar 2013 – Ambasador Republike Kosovo u Nemačkoj, Skender Xhakaliu, predao je akreditiv kao ne-rezdentni ambasador Kosova u Kraljevini Danskoj.

Na svečanoj audijenciji, ambasador  Xhakaliu je predao akreditiv kraljici Margarthe-i II.

Ambasador Xhakaliu je izrazio zahvalnost  naroda i Vlade Republike Kosovo na pomoći koju je Kraljevina Danska dala Kosovu kao i želju za daljim jačanjem dobrih odnosa između dve zemlje.

Aktom predaje akreditiva kraljici Margrethe-i II, ambasada  Republike Kosovo u Nemačkoj pokriva Kraljevinu Dansku kao ne-rezidentnu diplomatsku misiju akreditovanu u Kopenhagenu.