Follow us on:

Govor premijera Kosova Hashima Thačija na konferenciji za Zapadni Balkan

Berlinu, 28. avgust 2014


Poštovana kancelarko Merkel,
Poštovani g. predsedniče Evropske komisije g. Barozo
Poštovani  kancelaru Austrije g. Faymannu,
Poštovani premijeri  zemalja Zapadnog Balkana;
Poštovani ministri i ambasadori
Dragi učesnici,
Dame i gospodo;

Prvenstveno želim da se zahvalim kancelarki Merkel povodom ove sjajne ideje da se na ovoj zajedničkoj platformi okupe lideri država Zapadnog Balkana.

Uveren sam da se svi mi koji smo ovde danas prisutni, iz razloga koji su poznati svima,  slažemo da ne bi bilo značajnijeg sastava  od ovog za obeležavanje stote godišnjice od početka Prvog svetskog rata.

Danas, neću govoriti o istoriji iako sam istoričar po profesiji. Ne želim puno da pričam ni o prošlosti naroda Zapadnog Balkana, jer svi znamo koliko je bolna i tužna ona bila.

Sada je trenutak da govorimo o sadašnjosti i o našoj zajedničkoj budućnosti, koja u potpunosti zavisi od ostvarenja naše vizije i cilja,  da postanemo deo evropske porodice, deo EU i NATO-a.
U tom pogledu, naše države snose glavni teret, i u zavisnosti od efikasnosti značajnih strukturnih reformi, a posebno onih u oblasti vladavine reda i zakona biće određena i dinamika članstva u EU.

Međutim, jasno je da će takve reforme biti veoma teške ako EU ne drži otvorena vrata i ne pruži potrebnu pomoć bilo tehničku ili finansijsku da bi ubrzala te  reforme.

Uloga država članica EU postaje još važnija, upravo  u ovom procesu,.

Koristim ovu priliku da u ime naroda Kosova, izrazim svoju najveću zahvalnost povodom vodeće uloge  Nemačke i podrške pružene Kosovu i drugim zemljama Zapadnog Balkana.

Pomoč nemačke vlade i naroda za Kosovo i region je bila  veoma važna, između ostalog, za početak dijaloga među tim zemljama i narodima na Balkanu, koji su nekada  bili protivnici jedan drugome, otvarajući tako veće mogućnosti državama Jugoistočne Evrope. Najbolji primer tome je bez sumnje, veoma važna uloga Nemačke u procesu dijaloga za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

Nemački diplomatija se pokazala principijelnom i pragmatičnom u rešavanju problema na Zapadnom Balkanu, a nemački investitori su pružili nadu  ekonomskom oživljavanju naših zemalja, jer su oni sada već uvereni da je stabilnost stvorena u regionu u potpunosti održiva.

Zahvaljujući se pomoći EU-e, svih zemalja članica a posebno Nemačke, ali takođe i nezamenjivoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država, Kosovo je postiglo ogroman napredak u prvim godinama ovog veka.

Kosovo je kao nezavisnu državu priznalo 108 zemalja sveta, postala je član Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj i mnogih drugih regionalnih i međunarodnih organizacija

Štaviše, Kosovo je već stavilo paraf za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, i očekujemo da se isto formalno završi do kraja ove godine.

Štaviše, ispunili smo sve tehničke kriterijume za liberalizaciju viza i s’pravom očekujemo odluku EU, koja omogućava građanima Kosova da se slobodno kreću u EU, isto kao i građani drugih zemalja zapadnog Balkana.

Kosovo će veoma brzo, podneti zahtev za članstvo u Partnerstvu za mir, NATO-a  i u Savetu Evrope.

Očigledno je da je naš primarni cilj, da tokom ove decenije  Kosovo postane članica OUN-a i da zauzme svoje zasluženo mesto na međunarodnoj areni.

Verujem u  našu zajedničku platformu za međusobni dijalog i za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa.

Ova platforma međusobnog dijaloga između zemalja Zapadnog Balkana zajedno sa strukturnim reformama neophodnim u našim zemljama, je jedina garancija za članstvo država  Zapadnog Balkana.

U tom smislu, možda nije suvišno ponoviti da Sporazum za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije postignut 19. aprila 2013, je najznačajniji istorijski sporazum  ikada postignut između naše dve zemlje i naroda.

Kažem tako  zato što je ovaj sporazum postignut  posle jednog celog veka sukoba.

Da li je bilo lako da se postigne ovaj sporazum?

Naravno da ne. I možda ovaj sporazum nikad ne bi bio postignut bez pomoći EU, vodeće uloge baronice Ashton, a zatim nezamenjive i trajne pomoći  SAD-a i mnogih drugih država, a posebno Nemačke.

Ali iznad svega,  ovaj sporazum ne bi bio  postignut bez vodeće i smele uloge rukovodstva  Srbije i Kosova i bez  slobodne volje naših  naroda.

Koristim priliku da se zahvalim premijeru Vučiću i ministru spoljnih poslova Dačiću za njihovu ulogu u postizanju prvog sporazuma između Kosovo i Srbija.

Želim takodje, da uverim vas poštovana  kancelarko Merkel i sve prisutne, da je Kosovo spremno da nastavi sa drugom fazom dijaloga, koja se mora neizbežno završiti sa Međunarodnim mirovnim sporazumom između Kosova i Srbije.

Očekujemo vašu podršku i nezamenljivu ulogu poštovana kancelarko u nastavku  ovog procesa koji treba da se nastavi uz posredovanje EU i snažnu podršku SAD.

Kosovo trenutno zaključuje uspešan izborni proces, koji se odlikuje sa nekoliko važnih dostignuća.

Prvo, izbori su dobili najviši ocenu od strane svih posmatrača, kao izborni proces, evropskih standarda, slobodan proces, fer i demokratski.

Drugo, izbori su prvi put održani na celoj  teritoriji Republike Kosovo, a na kojima su učestvovale sve kosovske zajednice, obezbedivši učešće i zastupljenost svih zajednica u novoj Skupštini Kosova.

Treće, uprkos izazovima koji su se pojavili u procesu formiranja novih institucija, naš pravni sistem, konkretno,  Ustavni sud Kosova, se pokazao funkcionalnim i sa visokom profesionalnom posvećenošću je uspeo da pruži adekvatan odgovor za sve nejasnoše koje su pratile postizborni proces .

Uveren sam da će u narednim nedeljama, političke stranke prevazići uske partijske interese i biće u stanju da daju zemlji kredibilne institucije koja će nastaviti neophodne strukturne reforme, posebno u oblasti vladavine reda  i zakona, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u borbi protiv svih oblika ekstremizma i terorizma .

Na kraju, ja samo želim da vas podsetim danas tokom ove konferencije, vi ćete imati mogučnosti da čujete od ministra spoljnih poslova i finansija o konkretnim koracima koje je preduzelo Kosovo za konsolidaciju države i naše ekonomije. Naravno da će biti predstavljeni i konkretni projekti nacionalnog i regionalnog karaktera.

Međutim, dozvolite mi da još jednom naglasim da ako uzmemo u obzir početnu tačku putovanja na Kosovu, onda s’ponosom mogu da vam kažem da je proces izgradnje države na Kosovu  ostaje  najveći zajednički uspeh Kosovara i međunarodne zajednice.

Zato želim sa zadovoljstvom  ponovo da potvrdim da će Kosovo nastaviti da kultivišu politiku dobrosusedskih odnosa, i pružati svoj vredan doprinos u službi jačanja mira i stabilnosti u regionu i šire.

Hvala vam na pažnji i radujemo se konstruktivnoj debati u nastavku konferencije.

************************

Premijer Republike Kosovo, Hashim Thači je na ovoj konferenciji posebno govorio i o ekonomskim aspektima: 

Dozvolite mi da se prvo zahvalim, nemačkom narodu i Vladi za njihovu kontinuiranu podršku tokom ovih godina, između ostalog sada, i u našem aspiracijama za članstvo u Evropsku uniju.

Veoma smo zahvalni za više od 420 miliona investicija tehničke i finansijske pomoći u proteklih 15 godina.

Vlada Kosova je dala prioritet ekonomskom rastu i otvaranje novih radnih mesta, i povodom toga je usvojila petogodišnju strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Vlada je sada  već , takođe donela odluku o osnivanju Fonda za zapošljavanje, čija će implementacija će početi odmah sa formiranjem nove vlade. 

Regionalni projekti koji su u planu Vlade: 

Železnica koja povezuje Crnu Goru i Albaniju - dok Kosovu nema pristupa međunarodnim vodama ili plovnim rekama, železnički prevoz robe i ljudi ostaje i dalje najjeftiniji vid transporta.

• Studija o izvodljivosti za železnici 10, Elez Han - Kosovo Polje - Mitrovica - Lešak (148 km) je završena, i imala je regionalni uticaj povezivanjem glavnih centara jugoistočne Evrope (JIE)

• Finansiranje treba da se obezbedi za ceo projekat, koji se procenjuje na oko 180 miliona evra podeljen u tri faze.

• Bazirajući se i na Strategiji Vlade o dugovima, planira se da se takvi kapitalni projekti finansiraju stranim dugovima, kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kao i Evropska investiciona banka,  (EIB)

Putne mreže – Sada  je već poznato i prihvaćeno, da je izgradnja autoputa koji povezuje Prištinu i Tiranu završena prošle godine i smatra se među najuspešnijim projektima u regionu. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za Kosovo i region, integrišući gradove i važne ekonomske centre.

Vlada se obavezala da završi preostali deo sektora Besina - Merdare, i kao takav,  projekat je predstavljen EIB i EBRD za finansiranje .

• U sledećem planu  je izgradnja autoputa koji povezuje Prištinu sa makedonskom granicom. Ovaj projekat je sada već u početnoj fazi implementacije. 

• Izgradnja puta Priština - Mitrovica

• Izgradnja puta Priština - Peć - Crna Gora

Regionalna saradnja za integraciju energetskog tržišta: Vlada Kosova je investirala više od 120 miliona evra u sistem dalekovoda, linija  400 kV. Deo ove investicije je projekat između Kosova i Albanije, koji će biti završen  posle dve godine. Takođe,  se planira da se izvrši integracija energetskog tržišta sa Crnom Gorom.