Follow us on:

Stafi Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Francë


Konsull: z. Diamant KASTRATI

  • diamant.kastrati@rks-gov.net 
  • consulate.paris@rks-gov.net 
  • Tel: +33 (0)1 82 83 55 77
Konsull: z. Mitat FEJZA

  • mitat.fejza@rks-gov.net 
  • consulate.paris@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0)1 82 83 65 72
Asistente konsullore: znj. Venera GJEVUKAJ

  • venera.gjevukaj@rks-gov.net 
  • Tel: +33 (0)1 45 00 02 06
  • Fax: +33 (0)1 45 00 02 40