Follow us on:

Stafi Diplomatik i Ambasadës së Kosovës në Francë


AMBASADOR
: z. Qëndrim GASHI
Ministre këshilltare: znj. Ulpiana LAMA
  • e-mail: ulpiana.lama@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0) 1 82 83 55 74


Ministre këshilltare: znj. Tefta KELMENDI-MERRAN
  • e-mail: tefta.kelmendi@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0) 1 82 83 65 71


Zyrtare ndërlidhëse policore: znj. Ardita FETAHU
  • e-mail: ardita.fetahu@kosovopolice.com
  • Tel: +33(0) 1 82 83 55 72


Asistent ekzekutiv: z. Valdet SHEREMETI
  • e-mail: valdet.sheremeti@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0) 1 45 00 02 06
  • Fax:+33 (0) 1 45 00 02 40