Follow us on:

Kontakti

Ambasada e Republikës se Kosovës në Hungari

Adresa:

H-1054 Budapest
Szabadsag ter 7.

Tel: +36 1 688 7872
Fax: +36 1 688 7875
E-mail: embassy.hungary@rks-gov.net


Shërbimi Konsullor

z. Korab Mushkolaj, Konsull


Adresa:
Bank Center, 1054 Budapest, Szabadsag Ter 7. 1054 Budapest
Tel: +36 1 580 9120
E-mail:
consulate.budapest@rks-gov.net;
korab.mushkolaj@rks-gov.net;

Numrat emergjente:

+36 705176388