Follow us on:

Stafi Diplomatik

Shpend KALLABA
Ambasador i Republikës së Kosovës në Budapest
shpend.kallaba@rks-gov.net

Asdren Gashi
Ministër Këshilltar
asdren.gashi@rks-gov.net


Bubulina Krasniqi
Këshilltare
bubulina.krasniqi@rks-gov.net


Korab Mushkolaj
Këshilltar
korab.mushkolaj@rks-gov.net


Adnan Jakupi
Këshilltar
adnan.jakupi@rks-gov.net