Follow us on:

Stafi Diplomatik

Luljeta Vuniqi
Ambasadore e Republikës së Kosovës në Budapest
luljeta.vuniqi@rks-gov.net

Asdren Gashi
Ministër Këshilltar
asdren.gashi@rks-gov.net

Visar Fetaj
Sekretar i Parë
visar.fetaj@rks-gov.net

Adnan Jakupi
Sekretar i Parë
adnan.jakupi@rks-gov.net

Korab Mushkolaj
Konsull
korab.mushkolaj@rks-gov.net