Follow us on:

Shërbimi konsullor

Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në Romë

Zyra konsullore: Via Tolmino, 12, 00198 Romë, Itali
Tel: + 39 0685356571
Fax: + 39 068552212
consulate.rome@rks-gov.net
 

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Milano


Lavdim Morina, Konsull
 
Gjylymsere Kundja - Zv. Konsull 
 
Via G. B. Pirelli,30, 20124 MI.
Tel  : +39 02 6704804,  +390266718644

Fax : +39 02 67075073

emil: Consulate.MIlano@rks-gov.net

Seguici su http://www.ambasada-ks.net/it

Numri emergjent:  +39 392 376 8140

Orari i punës me palë në Zyrën Konsullore në Romë dhe në Milano është:

TË MARTËN, TË MËRKURËN dhe TË ENJTEN, prej orës 09.30 deri në ora 12.30.

Përgjigja në telefonata në Zyrat Konsullore është: ÇDO DITË, prej orës 14.00 deri në orën 16.00.

Pagesat për shërbimet konsullore në Romë bëhen në këtë llogari bankare: IT59D0306905020100000008896

Pagesat për shërbimet konsullore në Milano bëhen në këtë llogari bankare: IT72A0306909473100000004434