Follow us on:

O veleposlanstvo

Japan je jedna od prvih zemalja koje su priznale nezavisnost Republike Kosovo (18. marta 2008).
Diplomatski odnosi uspostavljeni su 25. februara 2009. godine a u 16. jula 2010. godine Kosovu otvorila svoju ambasadu u Tokiju. 

Ambasadori Republike Kosovo u Japanu:
1. Nj. E. G. Sami UKELLI, 23. mart 2010 - 26. septembar 2012;
2. Nj. E. G. Ahmet SHALA, 27. novembar 2012 - 13. decembar 2014;
3. Nj. E. G. Leon MALAZOGU, 7. septembar 2016 - 29. septembra 2020.