Follow us on:

Stafi Diplomatik

Enver Buqaj
Minister Këshilltar
email: enver.buqaj@rks-gov.net

Xhafer Ahmeti
Ministër Këshilltar
email: xhafer.ahmeti@rks-gov.net

Burim Susuri
Sekretar i Parë
Email: burim.susuri@rks-gov.net