Follow us on:

Stafi Diplomatik

Enver Buqaj
Minister Këshilltar
email: enver.buqaj@rks-gov.net


Burim Susuri
Sekretar i Parë
Email: burim.susuri@rks-gov.net