Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Londër funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel.:      +44(0) 207 659 6140
             +44 (0) 207 659 6134
Fax.:     +44(0) 207 659 6137
Email:  embassy.uk@ks-gov.net

Adresa:
Embassy of the Republic of Kosovo
100 Pall Mall
London SW1Y 5NQ
UK

Misioni diplomatik/konsullor në Londër ofron shërbime konsullore sipas këtyre orareve:

Orari i punes i Sherbimit Konsullor ne Londër, Angli, eshte E Hënë - E Premtë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00.

Orari i punes me pale eshte cdo ditënga ora: 10-12 dhe 13-16