Follow us on:

Shërbimi konsullor

Ambasada e Republikës së Kosovës në Mal të Zi


Shërbimet konsullore për territorin e Malit të Zi ofrohen nga Misioni Konsullor i Ambasadës së Republikës së Kosovës në Mal të Zi (Podgoricë). Palët e interesuara mund të kontaktojnë Misionin Konsullor në:


Šeik Zaid 2, Atlas Capital Center, III floor

Tel. +382 (0) 20 226 040

Fax. +382 (0) 20 226 041

Nr. Emergjent: +382 67 095 111