Follow us on:
Skender Durmishi Ambasador u Podgorici/Crna Gora

Curriculum Vitae

Obrazovanje:
1980 Pravni Fakulet, Univerzitet u Prishtini
2009 Master(Mr.Sc) iz Medjunarodnih Odnosa, Pravni Fakultet, Univerzitet u Prishtini
2015 PhD iz Pravnih Nauka – (Medjunarodni Odnosi ), Skopski Univerzitet

Profesionalno/diplomatsko iskustvo:
2008 - 2010 Prvi Sekretar /Ministar Savetnik/Zamenik Ambasadora/ Ambasada Kosova u Brisel, Belgija
2010 - 2012 Charge d’Affaires( Shef Misije)- Kosovska Ambasada ,Makedonija
2012 - 2013 Charge d’Affaires( Shef Misije)- Kosovska Ambasada u Kanberi/Australija
2014 - 2015 Generalni Direktor Diplomatske Akademije/Ministarstvo Inostranih Poslova
2016 Ambassador Republike Kosova u Podgorici/Crna Gora

Radno iskustvo:
1978 - 1980 Novinar, Studentski List ”Bota e re”, Prishtina
1980 - 2003 Novinar/urednik/ moderator u TVP/Tv Pristina/, RTK/ RadioTelevizija Kosova/,TV UNMIK
2003 - 2006 Urednik Urednistva Medjunarodnih Vesti u RTK
2006 - 2008 Savetnik za Medie,portparol Presednika Skupstine Kosova
2008 Visoki Savetnik u Vladi Kosova

Ostalo:

Datum rodenja: Shajkoc,Podujevo,1956

Strani jezici: Engleski, Srpski, za komuniciranje Makedonski i Francuski

Porodicne prilike: Supruga Flora Durmishi, deca Dafina, Etleva i Besian