Follow us on:

Otpravnik poslova Republike Kosova u Crnoj Gori, Srđan Sentić učestvuje u društveno odgovornog sajma i socijalnog poduzetništva

Podgorica, 24 April 2015 - Otpravnik poslova Republike Kosova u Crnoj Gori, Srđan Sentić na poziv Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) učestvo je na Sajmu društvene korporativne odgovornosti i socijalnog poduzetništva održan u Atlas Capital centra u Podgorici.

Podgorica, 24 April 2015 - Otpravnik poslova Republike Kosova u Crnoj Gori, Srđan Sentić na poziv Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) učestvo je na Sajmu društvene korporativne odgovornosti i socijalnog poduzetništva održan u Atlas Capital centra u Podgorici.

Završna aktivnost sajma  u okviru projekta Razvoj društveno odgovornog poslovanja i socijalnog poduzetništva finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške i ima za cilj da promoviše poslovne prakse koje podržavaju kvalitet života u zajednici i pružaju platforme razmjenjivati nove ideje, kontakte i regionalna iskustva, kao i uspostavljanje saradnje između nevladinog sektora, poslovnog sektora, socijalnih poduzetnika i učesnika u javnom sektoru.

U sklopu sajma održana je i panel diskusija za promociju koncepta socijalnog poduzetništva u pravnom sistemu Crne Gore i prakse kao regionalni dobar primjer u regionu, koji ima za cilj promovirati dobre prakse potaknuti raspravu o važnost daljeg razvoja koncepta socijalnog poduzetništva u Crnoj Gori,  kao doprinos Vlade i drugih zainteresiranih strana.

Pored diplomatskog kora u događaju prisustvovalo više od 20 izlagača i predstavnici nevladinih organizacija koje rade poslove sa socijalnog karaktera, predstavnici fondacija i društveni lideri  kompanija i  zvaničnici universiteta.