Follow us on:

Kosovski i crnogorski poslanici podržaju produbljivanje saradnje između dvije zemlje

Podgorica, 11. Maj 2015 - Članovi Komisije za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju, Kulturu, Omladinu Skupštine Republike Kosova u zvaničnoj posjeti Skupštini Crne Gore, sastali su se sa članovima Komisije za Obrazovanje, Nauku, Kulturu , Sporta i članovima Komisije za Međunarodne Odnose i imigranata ove zemlje.

Poslanici dvije zemlje dijelili su svoja iskustva i razgovarali o mogućnostima saradnje i izrazili spremnost da podrže međudržavne i regionalne inicijative sa zajedničkim ciljem da se poboljša saradnja u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja, kulture i sporta.

Obe strane su izrazile interes i potrebu da se ohrabri rad na polju istraživanja i inovaciji, kao i za promociju aktivnosti kroz prekogranične saradnje.

Također poslanici su naglasili  važnost saradnje u oblasti obrazovanja i kulture u identifikaciji i razvoju kulturne, saradnja je zajednički prioritet na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Ovom prilikom je obostrani utisak da su odnosi između Kosova i Crne Gore su na zadovoljavajućem nivou i da je primjena svih značajnih planova bez problema i prepreka. Ovaj sastanak je obostrano ocijenjena kao veoma važan za intenziviranje aktivnosti na daljnjem poboljšanje dobrosusjedskih odnosa i procesa evropskih integracija

Predsjednik Komisije Nait Hasani je predložio da u budućnosti  takav format  sastanka održi se u Prištini, prijedlog koji je pozdravila od strane predsjedavajuće Komiteta, Branka Tanasijević. Dok je pre sastanka sa crnogorskim poslanicima, članovi Komisije sa Kosova zajedno sa poslanicima Crne Gore sastali su se sa zamjenikom predsjednika Skupštine Crne Gore, Gordana Đurović koja je navodila da  " važno je da predstavnici dvije prijateljske zemlje da razviju više sastanaka i doprinijeti jačanju bilateralnih odnosa ".