Follow us on:

Kontakti


Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup


Adresa
Rr. Samoilova 136 / 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë 

Tel.:       + 389 2 32 90 320
Fax.:      + 389 2 32 90 322
embassy.macedonia@rks-gov.net

Misioni Diplomatik i Republikës së Kosovës në Shkup

z. Valon Krasniqi, Ministër Këshilltar


Samoilova 136, Shkup Maqedoni
+ 389 (0) 2 32 90 320
embassy.macedonia@rks-gov.net
valon.a.krasniqi@rks-gov.net;

Numri emergjent:

+389 (0) 75/332-666  

+389 71  324 737