Follow us on:

Për ambasadën

Me datën 20 tetor 2009 u bë dekretimi i hapjes së Misionit Diplomatik të Republikës së Kosovës në nivel Ambasade në Republikën e Maqedonisë me seli në Shkup. Në  mars 2010 u emëruar Skender Durmishi - I Ngarkuar me Punë, ndërsa në prill u emërua Agron Smakiqi – Sekretar i Parë dhe në tetor Haxhi Bajraktari – Ministër Këshilltarë.

Ambasada në muajin maj u funksionalizua duke u vendosur në objekt me qira dhe duke punësuar stafin adminstrativo-teknik. Ndërsa që nga qershori 2010 ofron sherbime konsullore.