Follow us on:

Për ta bërë legalizimin e dokumenteve duhet ndjekur kjo rrugë:


1. Vulë Apostile në qytetin në të cilin  keni marr dokumentet ( që keni mbaruar studimet) pastaj,
2. Vulë në Ministrinë e Drejtësisë
3. Vulë Legalizuese në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë
4. Vulë Legalizuese në Ambasadën e RKS-së në Shkup, e cila është 10 euro për çdo dokument dhe paguhet në këtë llogari 

Pagese në MK : NLB Bank           
                        
30009000      978    00-705-0000000.5
70810000     978     00-707-0000006.9
(Pagesa bëhet në Tutunska banka)  

Pagesa jashtë Maqedonisë 
  
Firm Name      
AMBASADA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
Address SAMOILOVA NR. 136 SHKUP
IBAN Code: MK07210707000000674