Follow us on:

Shërbimet Konsullore

Shërbimet konsullore ofrohen çdo ditë pune (përveç të premteve) nga ora 10:00 - 12:00. Nuk punohet gjatë festave zyrtare të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë.

Pagesat për shërbimet konsullore bëhen në këto llogari bankare:

NLB Tutunska Banka
30009000 978 00-705-0000000.5
70810000 978 00-707-0000006.9