Follow us on:

Stafi Diplomatik

Ambasadori

Dr.Vjosa Dobruna – Ambasadore
vjosa.dobruna@rks-gov.net


Stafi Diplomatik

Burim Qorri - Ministër Këshilltar

burim.qorri@rks-gov.net

 

z. Lekë Daka- Këshilltar
leke.daka@rks-gov.net

znj. Yllka Geci- Sekretare e Parë (e autorizuar për shërbime konsullore)
yllka.geci@rks-gov.net


Stafi Teknik

z. Petrit Maliqi- Asistent Ekzekutiv

petrit.maliqi@rks-gov.net

 

z. Artur Metani- Vozitës
artur.metani@rks-gov.net