Follow us on:

Predsednik Skupštine Veseli sastao se sa predsednikom Latino-amerièkog parlamenta , Elias Castillo

Predsednik Skupštine Republike Kosova, g-din kadri Veseli, u toku svog boravka u Panama, sastao se sa Predsednikom, Latino-amerièkog parlamenta (PARLATINO), g-dinom Elias Castillo.

G-din Castillo je objasnio g-dinu Veseli istoriju institucije kojom on predsedava, kao i ciljeve i prioritete koje ovaj parlament ima u toku ovog perioda. On je istakao da je jedan od prioriteta upravo proširenje i ojaèavanje meðu parlamentarnih odnosa sa ostalim delovima sveta i poseta g-dina g-dina Veseli služi najbolje ovom cilju.

G-din Veseli je prezentovao èelniku PARLATINO-a dostignuæa Kosova u unutrašnjoj politici , ali i oblasti meðunarodnih odnosa i pozvao je g-dina Castillo da poseti Kosovo i sam se uveri kako nezavisno Kosovo konsoliduje svoju demokratiju i ekonomiju i doprinosi razvoju dobrog susedstva u regionu.

U zajednièkom razgovoru koji su imali predsednici obeju skupština, diskutovano je o moguænosti posete Kosovu grupe poslanika Latino Amerike, posveæujuæi posebnu pažnju onima koji dolaze iz zemalja koje još nisu priznale nezavisnost Kosova.

G-din. Veseli je objasnio da takva poseta bi doprinela približavanju Kosova sa zemljama Latino Amerike, eliminisajuæi predrasude i loša shvatanja i davajuæi do znanja da nezavisnost Kosova služi miru i stabilnosti. G-dinu Castillo se svidela ideja i angažovao se da ova poseta postane moguæa i izrazio je spremnost da lièno veoma brzo poseti Kosovo .