Follow us on:

Stafi diplomatik

Sht. Z. Rexhep Boja 

Ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë

E-mail: rexhep.boja@rks-gov.net 

 

 

Z. Fuad Morina 

Sekretar i Parë

E-mail: fuad.morina@rks-gov.net

 

 Z. Kenan Islami 

Sekretar i Parë

E-mail: kenan.islami@rks-gov.net