Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Riad funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrëdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:
Tel.: +966 12 81 58 22
Fax.: +966 1 281 2566
E-mail: embassy.saudiarabia@rks-gov.net


Adresa:

Lagjja Diplomatike,
Blloku 2, Al Fazari Plaza,
Kati 1, Zyra nr. B07,
P.O. Box 94404
Riad 11693, Arabia Saudite

Misioni diplomatik/konsullor në Riad ofron shërbime konsullore sipas këtyre orareve:

E shtunë – E mërkurë: 9:00-15:00.