Follow us on:

Ambasada

Sht. Z. Rexhep Boja
Ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë
E-mail: rexhep.boja@rks-gov.net

Z. Fuad Morina
Sekretar i Parë
E-mail: fuad.morina@rks-gov.net

Z. Kenan Islami
Sekretar i Parë
E-mail: kenan.islami@rks-gov.net