Follow us on:

Shërbimi konsullor

Ambasada e Republikës së Kosovës në Riad ofron të gjitha shërbimet konsullore.

Palët e interesuar mund të kontaktojnë shërbimin konsullor në nr. e tel. +966 12 81 58 22  ose përmes adresës elektronike: Embassy.Saudiarabia@rks-gov.net.