Follow us on:

Upis građana

Konzularna služba u Rijadu podstiče registraciju građana Kosova u konzularnog okruga, kako bi se omogućilo efikasno pružanje konzularnih usluga.


Takođe savetujemo registraciju gradjana Kosova posetilaca koji ne žive u konzularnom podrucju.


Da biste se registrovali, gradjanin Kosova mora da podnese dokumentaciju koja pokazuje državljanstvu Kosova  i kontakt detalje.


Registracija na konzularne misije mora ostati na snazi za period od deset godina (10) za stanovnike konzularnog okruga. Nakon ovog perioda, registracija može da se ukloni iz baze konzularne misije. Za posetioce, period važenja registracije mora biti u skladu sa rokom važenja dozvole za boravak.


Molimo građane Republike Kosovo da preuzmete formular za registraciju gradjana Kosovo, da ga popunite i pošaljete na sledeću email adresu embassy.saudiarabia@rks-gov.net.


Zahtev za registraciju gradjana Kosovo.