Follow us on:

Pasaporta

Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë në Suedi, Norvegji, Finlandë, Estoni Letoni, Lituani dhe Islandë, mund të aplikojnë për letërnjoftim dhe pasaportë në konsullatën e Republikës së Kosovës në Stokholm/Suedi.
Nëse posedoni letërnjoftimin e Republikës së Kosovës atëherë duhet vetëm të bëni pagesën EUR 100 (paguar në SEK).
Nëse nuk posedoni letërnjoftim RKS, atëherë së pari duhet të aplikoni për letërnjoftim.

1. Aplikimi për letërnjoftim (Taksa EUR 50)
Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):
-    Ekstrakti i lindjes;
Ripërtëritje/humbur/dëmtuar/ndërrim të dhënash:
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Letërnjoftimi i skaduar/dëmtuar, ose, në rast të humbjes, raporti i policisë në shtetin ku jeton (në anglisht);

2.  Aplikimi për pasaportë mbi 18 vjeç (Taksa EUR 150)
Për herë të parë:
-    Letërnjoftimi RKS.
 Ripërtëritje/humbur/dëmtuar/ndërrim të dhënash:
-    LTNJ;
-    Pasaporta e skaduar/dëmtuar, ose, në rast të humbjes, raporti i policisë në shtetin ku jeton (në anglisht);
-    Ekstrakti i lindjes;

2.1 Pasaportë nën 18 vjeç (Taksa EUR 100):
-    Pasaporta RKS (nëse e posedon)
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Prezenca e të dy prindërve bashkë me dokumentin e identifikimit- të Kosovës, ose autorizimi nga noteri për prindin në mungesë, ose vendimi i gjyqit për kujdestarin e fëmijës nëse prindërit janë të ndarë, ose certifikata e vdekjes nëse njëri prind është i vdekur;

3. Telefoni për raste urgjente: 0046703935986
Ju lutem ta keni parasysh se në numrin vijues mund të thirrni vetëm për raste urgjente dhe është i hapur 24 orë në ditë dhe gjatë tërë javës. Keqpërdorimi i këtij numri shkakton pasoja juridike.
Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm     
Tel. 0046  8 614 686 3
Fax: 0046  8 678 3002           
consulate.stockholm@rks-gov.net   

Të dhënat bankare:
SEB BANK
GIRO 601-0656

INVOICE ADDRESS : SEB  ACCOUNTS PAYABLE , SE- 106 40 Stockholm
IBAN Account Number  
Electronic format  SE 415 0000 0000 5277 102 3407
S.W.I.F.T  Address  ESSESESS