Follow us on:

Aplikimi për letërnjoftim

Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):

- Ekstrakti i lindjes

- Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë

- Taksa 40€.

 

Në rast të ripërtëritjes/korigjim të dhënash:

- Ekstrakti i lindjes;

- Letërnjoftimi i vjetër

- Taksa 40€.

 

Në rast të humbjes/konfiskuar:

- Kopja e LTNJ, ose pasaportës

- Ekstrakti i lindjes

- Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së, gjegjësisht raportin e konfiskimit

- Taksa 40€