Follow us on:

Stafi Diplomatik

Mirjeta Behluli - Ministre Këshilltare

Email: mirjeta.behluli@rks-gov.net

 

Burim Qorri - Ministër Këshilltar

Email: burim.qorri@rks-gov.net

 

Petrit Hajdari - Konsull

Email: petrit.hajdari@rks-gov.net

 

Drilon Zogaj - Sekretar i Parë

Email: drilon.zogaj@rks-gov.net

 

Ilir Gashi - Sekretar i Dytë

Email: ilir.d.gashi@rks-gov.net