Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Slloveni funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: +386 541 541 0
Fax: +386 541 541 1
E-mail: embassy.slovenia@rks-gov.net

Adresa:
Dvorec Selo, Zaloska 69 SI-1000, Ljubljana, Slovenia