Follow us on:

Drejtueset e Shkollës Fillore Grm në Novo Mesto vizituan Ambasadën e Kosovës